UPPDATERAD
18 augusti 2021

Ångbåtar fotograferade under
ÅNGBÅTSMÖTE '98

i Stockholm 10 - 14 juli 1998

Ångfartyget Trafik

Ägare: Ångaren Trafik, Hjo.
Längd 31,66 m, bredd 6,28 m.

Byggd i Stockholm 1892 för trafik mellan Hjo och Hästholmen i Vättern.
I trafik till 1959 varefter fartyget lades upp som café i Hjo.
I ett mycket dåligt skick, övertogs s/s Trafik av entusiaster, renoverades,
och kom åter under ånga 1977.

  

Ångfartyget Skjelskør

Ägare: Dansk Veteranskibsklub, Roskilde.
Längd 20,57 m, bredd 4,29 m.

Byggdes i Danmark 1915 för traden Skælskør till öarna Agersø och Omø
utanför Sjællands kust. Fartyget var i trafik på denna trad fram till 1961,
då en bilfärja sattes i trafik. Skjelskør såldes till en skrotfirma,
men räddades av Dansk Veteranskibsklub.
Skjelskør var åter under ånga 1964.

  

Ångskonerten Duncan

Ägare: Valentin Syromiatnikov.
Längd 21,5 m, bredd 4,7 m.

Byggd år 1903. Från S:t Petersburg, Ryssland.

  

Ångfartyget Polstjärnan

Ägare: Ångbåtssällskapet Polstjärnan, Karlstad.
Längd 30,15 m, bredd 5,82 m.

Byggdes för Vänerns seglationsstyrelse 1929, ett sjömätnings- och
inspektionsfartyg för fyrar och bojar. Utrangerades 1983 och drivs
sedan 1984 ideellt. Fartyget har renoverats pietetsfullt och gör
numera kortare turer med passagerare på Vänern. 

  

Ångisbrytaren Sankt Erik

Ägare: Statens Sjöhistoriska Museer.
Längd 60 m, bredd 17 m.

Sveriges första havsisbrytare, byggdes vid Finnboda slip åt
Stockholms hamn 1915. Stockholms stadsvapen pryder numera
fartygets skorsten. Sankt Erik tjänade Stockholms stad fram till 1977.
Sedan 1980 visas Sankt Erik som museifartyg och
ligger förtöjd invid Vasamuseet.

  

Dessa var de stora ångbåtarna jag fotograferat.
Vill du se mindre ångslupar och
lite annat klicka nedan.